Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.debata o zřízení O.V. 2.12.2014

Zápis z veřejného setkání občanů Klokočova ze dne 2.12.2014 od 17 hodin, hospůdka JAAL

 

(občané bydlící na části území k. ú. Klokočov, vymezený ulicemi: 9. května, Mlýnská, Tovární, Boženy Němcové, Sadová, Hluboká, Lesní, Zahradní, Luční, Kubínova, Říční, Osvobození)

 

Presenční listina přílohou:

Lokal TV Příbor

 

Za přípravný výbor OV(MV) Klokočov:

Petr Pustějovský, Pavel Bajer , Tomás Krompolc, Petra Jandourková, Jana Svobodová

Omluveni: Petra Novákova, Lukáš Filip

 

Předem se omluvili na výboru O.S. Klokočov:

Blanka Vidomusová, Helena Filipová, L.Kokles,

 

Program: podání informací k podané žádosti Zastupitelstvu města Příbora ke zřízení

" Osadního ( místního ) výboru Klokočov" dle §120 a121 zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích.

 

Usnesení ZM/1/10/9

ZM rozhodlo připravit a předložit materiál na zřízení OV Klokočov na příští Zastupitelstvo města Příbora

Z: Rada města

 

Veřejné setkání svolala a moderovala Jana Svobodová. Po přivítání hostů a občanů shrnula důvod setkání. Sdělila, že není úmyslem osadního výboru, aby se Klokočov jakýmkoliv způsobem vyčleňovat z Příbora, naopak. OV(MV) má zájem o zlepšení komunikace daného území se samosprávou.

Přítomni byli seznámeni s historií záměru založit OV, který byl přednesen a projednáván na valné hromadě O. S. Klokočov již v minulém volebním období a několikrát byla tato problematika projednávána při společných schůzkách se zastupiteli v době usilování o zakoupení pozemku pro hřiště v Klokočově.

Bylo rovněž projednáváno, že by bylo vhodné o tuto záležitost usilovat v novém volebním období 2014-2018.

Petr Pustějovský, předseda O.S.Klokočov pak přečetl celý text podané žádosti o zřízení OV

( místního výboru Klokočov) na MěÚ Příbor. Text žádosti přílohou zápisu.

Postupně byli vyzváni k vyjádření pan Radek Jurečka, předseda osadního výboru Hájov, který hovořil o Osadním výboru na Hájově a přínosu práce OV pro místní část Hájov.

Ing. Milan Strakoš zdůraznil partnerství OV( MN) vůči zastupitelstvu města a přímou komunikaci s RM a ZM.

Ing. Bohuslav Majer hovořil o tom, že si nemyslí, že by byla nedostatečná komunikace s daným územím a zmínil otázku vymezení území OV Klokočov, zda by nemohla být rozšířena o sídliště Benátky a ul. Myslbekovou a Lomenou (celé k.ú. Klokočov) O tomtéž hovořil pan Mořic Jurečka. Oba výše uvedení navrhli projednat zřízení OV Klokočov na ZM až v roce 2015.

K problematice rozšíření území OV následně promluvil Pavel Netušil, který bydlí na sídlišti Benátky, nepodporuje rozšíření o další ulice z důvodů rozdílných problémů bytové výstavby a rodinných domů.

Tuto variantu jsme po diskusi nechali otevřenou, podle toho jak se situace vyvine v budoucnu.

 

Po vystoupení hostů byl dán prostor k všeobecné diskusi.

Karel Szydlowski prohlásil, že nemá nic proti zřízení OV(MN) , nechce v něm pracovat, ale poukazoval na způsob podání žádosti a vyjadřoval se ke způsobu návrhu členů osadního výboru.

Klíč výběru je vysvětlen v žádosti. Kritizoval navrženou předsedkyni OV( MN).

Následně proběhla delší diskuse, kde se postupně vyjadřovali přítomní.

 

Na závěr proběhlo hlasování:

Usnesení:

Ponechat text podané "Žádosti" v plném znění, včetně členů osadního výboru, jak byli navrženi i s návrhem na volbu předsedy.

Hlasování se účastnili všichni podepsaní na presenční listině.

Pro : všichni přítomní

Zdržel: 0

Proti:0

 

Následně byl domluven termín dalšího veřejného setkání v termínu cca únor 2015 pro podání nových informací a získání podnětů od občanů Klokočova.

Rovněž se sejdou do 18.12. navržení členové OV/( MV).

 

3.12.2014

Zapsala: Jana Svobodová

Ověřil: Petr Pustějovský