Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 10.1.2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

 

Zápis z valné hromady Klokočov občanské sdružení  konané 10.1.2014 v 18.00.

Program:

1)     Zahájení, stručné seznámení s cíli občanského sdružení Klokočov a činností v uplynulém období

2)     Prezence

3)     Zpráva o hospodaření

4)     Žádost o grant a dotace z rozpočtu města Příbora na rok 2014

5)     Problematika hřiště na katastru Klokočova

6)     Plán činnosti na rok 2014 a další období

7)     Diskuse

8)     Usnesení

9)     Návrh a volba členů výboru a revizní komise občanského sdružení

10) Závěr

 

1) Valnou hromadu zahájil a přítomné seznámil s činností výboru v uplynulém období stávající předseda občanského sdružení Petr Pustějovský

2) Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že přítomno je 43 členů, což znamená, že valná hromada je usnášení schopná. Pozváni byli všichni členové občanského sdružení Klokočov.

3) Informaci o hospodaření přednesla pokladní Alena Filipová


 4) Jednatel Karel Szydlowski seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory, s žádostí o grant z rozpočtu města Příbor a s plánovaným využitím těchto prostředků pro činnost
občanského sdružení Klokočov .

5) Členové výboru Jana Svobodová a Karel Szydlowski a seznámili přítomné se současným  vývojem v problematice zřízení hřiště na katastru Klokočova a s možnými směry dalšího postupu v této otázce. Po diskusi k tomuto problému byl všemi přítomnými přijatý následující postup:

·        Do termínu změny rozpočtu města Příbor v měsíci březen 2014 bude, pro podporu nákupu pozemku bývalého hřiště městem Příbor, vytvořena petice občanů Klokočova.

K tomuto byl zvolen petiční výbor ve složení:

Předseda: Jana Svobodová

Člen: Libor Pustějovský

Člen: Lada Tomečková

Člen: Miroslav Krpec (mladší)

Člen: Ondra Filip

 

·        V případě, že do změny rozpočtu města Příbor na jaře 2014 nebude zapracovaný nákup uvedeného pozemku, zahájí výbor občanského sdružení Klokočov jednání o zřízení hřiště na jiném pozemku.

 

 

6) Předseda výboru Petr Pustějovský přednesl plán činnosti na rok 2014. K již tradičním akcím Klokočovský ples, dětský maškární ples, stavění Máje, kácení Máje a dětský den, volejbalový turnaj, krmáš, drakiáda, Vánoční turnaj ve stolním tenise atd. přibyl záměr zorganizovat Masopustní průvod Klokočovem. 

 

7) Po diskusi k činnosti bylo přijato:

·        Bude zorganizováno přivítání Klokočovských účastníků africké Eco race

·        Klokočovský krmáš bude organizován v tradičním termínu

·        Plesy v dalším období budou podle možností organizovány v průběhu ledna popř. února

·        Do organizace veškerých aktivit občanského sdružení je nezbytné zapojit širší členskou základnu

 

8) Do usnesení valné hromady bylo navrženo, aby výbor občanského sdružení Klokočov pokračoval v původním složení a byl navýšen počet členů výboru. Občanské sdružení Klokočov bude pokračovat v činnosti v souladu se stanovami a schváleným programem činnosti na dané období.

Toto usnesení bylo jednohlasně schváleno hlasy všech přítomných.

 

 9) Valné hromadě byl navržen výbor ve složení:

Předseda :  Petr Pustějovský
jednatel   :   Karel Szydlowski
pokladník:   Alena Filipová
hospodář:   Karel Till (st.)

Členové  :   Karel Till (ml.)

   Helena Filipová

   Jana Svobodová

   Ladislav Kokles

                    Petra Nováková

Do výboru občanského sdružení Klokočov byli navrženi noví členové:

Ondřej Filip

Radek Krmela

Blanka Vidomusová

Lubomír  Filip

Do revizní komise občanského sdružení Klokočov byli navrženi:

Pavel Bayer

Oldřich Seibert

Oldřich Kuhejda

 

Výbor i revizní komise byly jednohlasně schváleny


8) Na závěr přednesl předseda občanského sdružení Petr Pustějovský poděkování za účast

 

V Klokočově  dne  10.1.2014               Zapsal:         Karel Szydlowski

 

Fotografie ze schůze ve fotoalbu