Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis činnosti pro rok 2022

V tomto roce se začalo jak se říká „žít“. Po dlouhých, nejistých a omezujících měsících, se nejen náš Klokočov, naše sdružení mohlo nadechnout. Konečně jsme po dvou letech mohli s volnými rukami začít organizovat různé, hlavně tradiční velmi žádané a oblíbené akce. Shrnu tedy jako první akce pořádané našim sdružením, a dále se zmíním v organizačních záležitostech.

 

-- Každý nový rok začíná pro nás tou nejbarevnější akcí v roce. Hlavně pro děti. 12.března se konal jedenáctý ročník Maškarního plesu pro děti. Ten byl konaný tradičně v Kulturním Domě Příbor. Jako vždy s hojnou účastí a spoustou rozdováděných a spokojených dětí. Letošnímu roku tomu nebude snad jinak. Ten se bude konat 25.3. rovněž v KD. Více informací se včas dozvíte na všech info kanálech, včetně měsíčníku.

-- Nejen zábavou žije Klokočov. Další akcí byla tedy naše novinka. Rovněž i my jsme se zapojili do celosvětové akce ukliďme svět. Pro nás s názvem „Čistá Lubina 22“. Zde se 23.dubna nasbíralo cca 700kg odpadu v naši řece Lubině a na její březích. Ta letošní se doufáme také bude konat. Ovšem s novým názvem „Čistá Lubina 23“.

--30.dubna se na hřišti v Klokočově stavělo. Ne ale v tom pravém slova smyslu. Abychom mohli kácet, musíme první postavit. Ano, klokočovská Májka byla vztyčena poslední dubnový den, jak už jistě spousta z vás ví, v komorním stylu. I tak se vždy každý může přijít podívat, jak se staví Májka hezky postaru bez jakékoli techniky. Na oslavu se poté opékají buřtíky a zapíjí, třeba pivečkem.

-- No, Májka byla postavena, nikdo nám ji podle starých tradic nepokácel a vlajku neukradl. Byla totiž dobře hlídána i v noci. Slavnostní Kácení Máje spojené s oslavou dny dětí vyšlo tentokrát na 28.května. Přihlášených 107 dětí na hrách, spousta zábavy, muziky, jídla, pití a hlavně slunné počasí. Taková byla naše jedna z našich stěžejních akcí. Opravdu se povedla a všichni návštěvníci byli spokojeni. Letos se jistě opět shledáme.

-- 18.června proběhl první ročník Klokošlapu. 50 dospělých, 80 dětí, nádherné a slunné počasí, 7 různě dlouhých tras, občerstvení, guláš, klobásy, pivečko. Organizačně vše zvládnuto na výbornou. Co víc si přát?. Jen aby ten druhý ročník dopadl ne jinak, a třeba i lépe. Termín vybereme tak, aby se neshodoval s příborským Sokolšlapem.

-- Zanedlouho, dne 25.června se konal jubilejní, 10. ročník ve Volejbale. Sedm týmů bojovalo na multifunkčním hřišti v Klokočově o prvenství. To nakonec získalo a zároveň obhájilo seskupení z Kopřivnice. Naneštěstí se také jeden z hráčů zranil a skončil se sádrou na noze. Už je ale dávno opět při síle, a jistě se zúčastní i na tom letošním.

No a nastala doba dětských prázdnin. Tady naše sdružení v pořádání veřejných akcích „hybernuje“ a pouze se připravuje na ty další. V této době rovněž pracujeme na úpravách, dodělávkách a zvelebení hřiště.

-- Klokočovský Krmáš ! Naše pilotní akce, která nesmí chybět v našem repertoáru.

Tento rok vyšel na 12.září. Trochu chmurné počasí se vybralo a nakonec i s počasím perfektní akce. Spousta spokojených návštěvníků, spousta druhů jídel a pití. 5 prodaných kotlů guláše, skákací hrad zdarma pro děti samozřejmostí. Prostě Krmáš, který musí být i letos.

-- Již podruhé k nám zavítal Mikuláš. Přišel k nám 3.prosince i s čerty a anděli. Ti měli s sebou vozíček plný balíčků pro hodné děti. Jako minulý rok se jich sešla spousta, a za doprovodu vánočních koled společně rozsvítili vánoční strom.

-- Poslední akcí v roce 22 byl turnaj ve stolním tenise. Ten se konal 27.prosince v prostorách sokolské tělocvičny. Celkem 25 sportovců zápolilo 4 hodiny o to nejlepší umístění.

Po rozhodujících bitvách se v hospůdce JAAL rozdaly ceny a medaile pro ty nejlepší.

 

Toto byl zkrácený výčet konaných akcí pořádaných klokočovským sdružením.

Nyní se zmíním o organizačních záležitostech.

Mimo konání akcí, musíme také pracovat na chodu samotného sdružení. Nespočet schůzí a jednání jak v našem nejužším kruhu, tak s městem Příbor. 20.května 2022 se na hřišti v Klokočově konala členská schůze, (kdysi Valná Hromada) . Zde odstoupil z funkce jednatele p. K.Szydlowski, kterého nahradil L.Pustějovský. Z funkce hospodáře odstoupil K.Till st. Toho nahradil p.T.Majchrák . Také byl zvolen nový člen výboru p.Kokles Jakub. Přítomno bylo na 50 lidí, z toho také zástupci města Příbora pan Štefek s panem Střelkou a panem Majerem Bohuslavem. Jednalo se hlavně v otázkách chodu a rozvoji „našeho“ hřiště. Zde bych vyzdvihl problematiku nového hracího prvku, a to lanové dráhy. Hlavně děti zjistily, že je mimo provoz. Zde jsme narazili na určitý problém schvalování, který se zdá být dnes zdárně vyřešen a prvek bude doufejme brzy opět v provozu.

--Naše sdružení investovalo také do výbavy hlavně gastro zařízení, které nám chybělo na našich akcích a vždy se řešilo půjčováním od soukromých osob. Dále byly zapotřebí nějaké opravárenské práce na hospodářské budově, nátěry dřevěných prvků, či různé dodělávky.

--Někteří z vás si nejspíše všimli, že byl pokácen nemocný smrk v těsné blízkosti parkovacího stání. Místo něj bude ve spolupráci s městem Příbor vysazen nový. Ten by se snad (je to vlastně náš plán), mohl využívat současně jako „ozdobný“ v době vánočních svátků. Tím bychom šetřili hlavně přírodu, protože doposud jej jezdíme kácet.

--Také jsme se rozhodli ponechat poprvé TeePee celoročně postavené. A osvědčilo se. Na rozsvícení stromu se dá perfektně využít, kde nebyla zima u rozdělaného ohně. Navíc předejdeme k možnému poškození při časté manipulaci s její plachtou.

--S příchodem vánočních svátků a dalším plánováním, kde a jak investovat, padl návrh, co takhle pomoci dětem i jinak, než jen akcí. Jednohlasně se klokočovský výbor rozhodl nakoupit dárky v hodnotě 2 000kč. Tyto byly předány do dětského domova v Příboře. Jsme přesvědčeni o správnosti rozhodnutí, a věříme, že se jim dárky líbí.

 

Zde je výčet těch nejdůležitějších a podstatných událostí z roku 2022 v našem sdružení. Veškeré proběhlé akce jsou vždy uváděny ve vyhodnoceních. To znamená, že se podrobněji dočtete, jak v měsíčníku města Příbora, tak hlavně na našem vebu, jak a která akce vlastně proběhla. Zde mi dovolte také podotknout, že všechny naše akce jsou financovány našim sdružením, avšak spousta z nich je rovněž financována městem formou dotací, které nám velmi pomáhají. Je třeba zdůraznit, že nemalou měrou mají na všem zásluhu také samotní hosté, návštěvníci a zúčastnění, kteří přispívají vhozením jakékoli částky do nádoby s dobrovolným vstupným.

 

Velké poděkování patří všem z řad organizátorů, členů vedení O.sdružení, a městu Příboru za dosavadní spolupráci. Není nic jednoduchého tvořit a hlavně vše udržet v chodu, ke spokojenosti všem. Věříme, že společnými silami to dokážeme a tento rok 2023 i ty další poběží hladce bez velkých problémů.

Veškeré informace týkajících se chystaných akcí jak těch nejbližších, tak chystaných na celý rok, jejich vyhodnocení, fotografie, novinky, kontakty aj., naleznete na našich internetových stránkách WWW.KLOKOCOV.COM

 

Těšíme se na společné shledání, a hlavně na dětský, veselý a zdravý smích.

Za celé sdružení Klokočova Karel Till ml.