Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z Valné Hromady 30.1.2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

 

Zápis z valné hromady Klokočov občanské sdružení  konané 30.1.2015

Přítomno 34 členů O.S. Klokočov a obyvatel Klokočova.

Na základě čl. 6 Stanov Občanského sdružení Klokočov byla schůze vyhlášena usnášení schopnou.

Schůzi zahájil a všechny přítomné přivítal předseda Petr Pustějovský.

Body jednání:

* Představení členů výboru O. S. Klokočov.

* Seznámení s činností v roce 2014 a plán akcí na rok 2015 přednesl předseda Petr Pustějovský.

* S hospodařením O. S. Klokočov seznámila účastníky valné hromady pokladní Alena Filipová.

* Návrh na členy mandátové komise. Navržení byli Petra Jandourková a Miroslav Krpec ml. Následně byli navržení členové jednohlasně zvoleni.

* Jednatel O. S. Klokočov Karel Szydlowski přednesl návrh na změnu názvu O.S. Klokočov tak, aby název byl v souladu s novým občanským zákoníkem.

Nový název: „Občanské sdružení Klokočov z.s.“ Návrh byl schválen všemi hlasy.

* Karel Szydlovski informoval účastníky valné hromady o podání žádosti na granty a veřejnou finanční podporu.

* Volba členu revizní komise o.s. Klokočov. Navrženi byli: Pavel Bajer, Oldřich Kuhejda a Oldřich Seibert. Byli zvoleni 28 hlasy.

* Návrh na členy výboru o.s. Klokočov:

Petr Pustějovský

Karel Szydlowski

Karel Till st.

Alena Filipová

Petra Nováková

Halena Filipová

Blanka Vidomusová

Jarmila Pavlačíková

Jana Pustějovská

Ladislav Kokles

Radek Krmela

Karel Till ml.

Ondřej Filip

Výbor byl zvolen 27 hlasy.

* Paní Jana Svobodová seznámila občany s problematikou založení Osadního Výboru Klokočov a představila navržené členy a vysvětlila důvody jejich výběru.

Následovala diskuze k problematice založení Osadního Výboru Klokočov.

Na základě nedostatečné podpory z řad obyvatel Klokočova pro vznik Osadního výboru Klokočov, bylo hlasováním rozhodnuto stáhnout žádost o založení Osadního Výboru Klokočov.