Jdi na obsah Jdi na menu
 


Info k výstavbě hřiště 13.3.2015

Informace k výstavbě dětského hřiště Klokočov.

 

Zakoupené pozemky pro zřízení hřiště v Klokočově jsou a budou majetkem města Příbor. Tímto jsou dané „pravidla hry“ - odpovědnost za stav a údržbu hřiště budou mít Technické služby města Příbora. Přestože O.S. Klokočov bude využívat celou plochu hřiště pro své aktivity, vše co se tam bude dít, popř. stavět musí být se souhlasem města.

Celá plocha hřiště Klokočov byla rozčleněna na 3 různě velké části, které jsou předurčeny k různým aktivitám viz plánek hřiště.

 

Výstavba zařízení na hřišti, na které má O.S zájem spolupracovat s městem Příbor je z důvodu finančních a časových možností rozložena na několik etap:

1. vybudování dětského hřiště pro nejmenší , termín zahájení provozu = dětský den 2015.

2. vybudování zázemí O.S. pro konání společenských akcí typu kácení máje, krmáš atd. K tomuto bodu je nutné uvést, že jsme požádali město o pronájem části pozemku pro postavení unimo buněk a přístřešku pro sedící hosty. Smlouva o pronájmu by měla být do konce dubna 2015. Tempo samotné výstavby bude záležet na penězích O.S. a počtu ochotných lidí se na tom podílet!

3. vybudování víceúčelového hřiště pro nohejbal, volejbal atd. Vzhledem k velkým nákladům hledáme velkého sponzora (např. ČEZ atd.). Termín = budoucnost. Přesto i když na sportovním hřišti nebude nic drahého vybudováno, chtěli bychom, aby se v létě hřiště normálně využívalo pro fotbálek, volejbal, atd., tak jako při akcích O.S.

 

Ad1) Dětské hřiště pro nejmenší:

Prostor má rozměry cca 25 x 15m a do budoucna by měl být oddělen od ostatní plochy hřiště nízkým živým plotem. Tady je prostor pro aktivitu členů O.S. Prosím, navrhněte, z čeho by měl být živý plot (aby to nic nestálo, dobře se to udržovalo, atd.).

Problematika vybavení dětského hřiště je dost komplikovaná. V první řadě jde o bezpečnost dětí a proto vše musí být certifikované pro použití na veřejné hřiště, splňovat požadavky na normy o dopadových plochách, atd.. Pokud někdo bude mít zájem, mohu alespoň částečně vysvětlit jednotlivé problémy.

Pro nákup herních prvků v r.2015 na toto dětské hřiště město vyčlenilo 100 000,-kč. Městská policie, která je správcem těchto peněz, vypsala výběrové řízení na dodávku hracích prvků. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 výrobců, kteří poslali vždy dvě varianty A a B.

Varianta A je zadání jeden větší herní prvek + pískoviště

Varianta B volný návrh výrobce na vybavení dětského hřiště do max. částky 100 000,-kč.

Již před výběrovým řízením jsme se zajímali o to, co se dá za uvedené peníze pořídit. Protože O.S. Klokočov má ve svých řadách řadu velice zručných lidí, začali jsme se orientovat na f.Herold, která jako jedna z mála nabízí montáž svépomocí s dodatečným schválením do provozu jejich technikem. Tímto jsme chtěli snížit celkovou cenu, resp. umožnit pořízení dalších prvků na hřiště. Pro představu úspora cca 27 000,-kč. Proto při samotném výběrovém řízení zástupce O.S. směřoval pozornost komise právě na tohoto výrobce.

Pro větší informovanost bych chtěl uvést rozdíly v cenách obdobných herních prvků podle použitého materiálu.

* Herold Monkey Flexi 5 Smrk + borovice 57 000,- kč, montáž 15 600,-kč

* akát, který má daleko větší trvanlivost (poněkud menší provedení obdobného herního prvku) 124 990,-kč + 26 220,-kč montáž.

Při schůzi výboru 12.3.2015 se vzhledem k uvedeným cenovým relacím přítomní dohodli, že v současnosti je cílem pořízení většího počtu prvků, tedy preferovány budou prvky ve standardním provedení (smrk – borovice).

Při jednání komise došlo ke shodě, že vzhledem k ceně bude zakoupen jeden větší herní prvek se skluzavkou + dalšími možnostmi využití a pískoviště. Toto by do budoucna mělo umožnit postupné doplnění menšími prvky (houpadla, atd.), protože na další roky nelze očekávat z města obdobně velkou investici jako v roce 2015. V čase psaní tohoto článku nebylo rozhodnuto o dodavateli herních prvků.

 

Výbor O.S. pověřil ve věci zastupování při jednání s městem o výstavbě na hřišti v Klokočově Karla Szydlowského. Proto prosím jakékoliv dotazy, nápady, zájem o aktivní zapojení do výstavby směřujte na něj. Mail: szyka@seznam.cz, mob. 733 699 734.

Těším se na spolupráci.

K.Szydlowski