Jdi na obsah Jdi na menu
 


podmínky výpujčky venkovních ploch a multi-hřiště

 1. Klokočovské hřiště je majetkem města Příbora, tudíž nelze vybírat nájemné za venkovní prostranství. Ovšem spotřeba energií, či vybavení, je majetkem občanského sdružení Klokočov, které využíváme všichni a je třeba se o něj starat, udržovat, nakonec také koupit. To je již v režii našeho sdružení a je nutné při jakémkoli poškození uhradit opravu, nebo zakoupit nové. Proto je zde ceník výpůjčky hmotného majetku, o který budete mít na své akci zájem. Při sjednání termínu, osobně se zodpovědnou osobou která Vás bude mít na starosti, sepíšete seznam půjčených věcí včetně její ceny. Zde je proto mmj. stanovená vratná záloha, ze které se odečtou např. rozbité sklenice, talíře, či ztráta půjčené věci. V případě předání bez jakéhokoli poškození či ztráty, se vratná záloha vrací v plné výši bez úroku, či poplatku za opotřebení.
 2. Po sjednání termínu se zodpovědnou osobou, bude tento den uvedený na těchto stránkách v sekci "kalendář soukromých akcí" a na nástěnce klokočovského hřiště, umístěné na hospodářské budově na hřišti. Pokud se rozhodnete ke zrušení akce, neprodleně nás informujte, abychom mohli popřípadě termín nabídnout jinému zájemci.
 3. S platností od 1.7.2021 se mění podmínky a možnosti využívání venkovních prostor městského hřiště a zařízení v majetku občanského sdružení.

  Na výborové schůzi dne 15.6.2021 členové výboru zrušili možnost využívání prostor hřiště, hospodářskou budovu včetně energií pro širokou veřejnost. Toto bude dále možné jen občanům Klokočova a členům výboru, kde to bude možné pouze soukromě, jako například oslavy narozenin, svatby, výročí aj. Dále nezaniká možnost využití pro školy, školky, zájmové společnosti z oboru školství a vzdělávání, či sportu. Tyto aktivity jsou ovšem možné nově po denní dobu maximálně do 22:00 hodin. Pozdější užívání již není možné.

  Ruší se proto možnost pořádání akcí pro ne-občany Klokočova a firemní akce.

  Využívání venkovního areálu a multi-hřiště zůstává pro veřejnost nezměněna a bez omezení za daných podmínek a s ohledem na bezpečnost osob. 

  Odůvodnění: Bohužel, po několika soukromých akcích na hřišti se množily stížnosti na hluk po dobu nočního klidu. I přes  veškerou snahu a upozornění, se tyto pravidla porušovaly. Proto, abychom měli, tedy občanské sdružení nadále dobré, sousedské vztahy se výbor rozhodl pro tento krok.

 4. Za úrazy vzniklé na soukromé akci v prostorách klokočovského hřiště, klokočovské sdružení nenese žádnou zodpovědnost. Zároveň bychom chtěl upozornit na zvýšenou kontrolu dětí, které mohou vběhnout z hřiště na veřejnou komunikaci, kde jezdí auta!!. Jedná se hlavně o malou branku v bezprostřední blízkosti hracích prvků pro děti. Ta je nonstop odemčená pro veřejnost. V případě menšího úrazu, je vždy k dispozici lékárnička, která je umístěna uvnitř hospodářské budovy.
 5. Ceny byly schváleny občanským sdruženim Klokočova. 

Děkujeme, že chcete využívat společné prostory k hezkým akcím, a naše snaha budovat není zbytečná. Chovejme se k věcem tak, jako bychom se chovali ke svým vlastním. Věřím, že jsme slušní lidé a budeme se potkávat nadále s úsměvem.

 

Dodatek č.1

 • Herní prvky-volejbalové sloupky a síť pro volejbal/nohejbal, tenisové sloupky a síť pro tenis včetně příslušenství budou umístěny v uzamykatelném boxu, který bude umístěn v těsné blízkosti hřiště tak, aby byl co nejjednodušeji dostupný všem sportovcům. Systém předávání klíče od boxu, popř. sdělení kódu zámku bude řešen s jednotlivými zvolenými zástupci sportovních odvětví-tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, kteří si po dohodě se spoluhráči určí sami vhodné, nejlépe pravidelné termíny utkání, tréninku apod. Hrací dny, hodiny a jejich délka budou dohodnuty se zástupci OS Klokočov tak, aby nebyly nikterak vážně narušeny herní aktivity malých dětí a dorostu. Na internetových stránkách OS Klokočov bude umístěna tabulka pro rezervaci neplánovaných sportovních klání, kde si budou moci zájemci dopředu objednat a rezervovat využití hřiště v požadovaném termínu. V prostoru pod zastřešení bude umístěn smeták, lopatka a smetáček, které budou určeny pro povinný úklid hřiště po ukončení každé sportovní akce.
 • Pro sjednání termínu volejte na tel.č. 725 707 515 nebo našeho správce na tel.č. 605 447 423 

Přeji Vám všem hezké prožití svého volného času na našem hřišti, a hlavně přeji, aby zrovna na té Vaši akci bylo nádherné počasí.