Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavba hopodářské budovy na hřišti v Klokočově

JAK SE STAVÍ (SEN?) V KLOKOČOVĚ - Závěr

Za Občanské sdružení Klokočov Karel Szydlowski, jednatel

 

Přesně před rokem jsme čtenáře Příborského měsíčníku informovali o zahájení výstavby technické budovy na městském hřišti v Klokočově.

Jak bylo v tomto článku uvedeno, vlastní stavba začala v rychlém tempu a do příchodu zimy byla pod střechou, což umožnilo realizaci prací, které nebyly omezené nízkou teplotou. S příchodem jara a teplých dnů byla stavební činnost intenzivnější. Současně ale, tak jak už na každé stavbě chodí, dokončovací práce především v interiéru, vyžadovaly mnoho hodin pečlivé práce a výsledek nebyl na pohled tak markantní jako např. při budování střechy. Jinými slovy, přes intenzívní činnost stavba několik týdnů vypadala jako by se nic nedělo.

Protože jsme chtěli všechny členy a příznivce Občanského sdružení seznámit s průběhem prací přímo na místě, zorganizovali jsme v měsíci květnu 2017 Valnou hromadu přímo na hřišti. Výsledkem bylo schválení činnosti a podpora dalším plánovaným akcím. První, víceméně neoficiální představení stavby širší veřejnosti bylo při příležitosti konání kácení Máje v souběhu s dětským dnem. Přestože na stavbě ještě nebylo hotové ani úplné vnější obložení, zaslechli jsme jen pochvalné poznámky.

Na podzim tohoto roku byly stavební práce ve finiši a tak návštěvníci Klokočovského Krmáše mohli nejenom obdivovat výsledné dílo včetně čerstvě položené zámkové dlažby, která tak jako vše na stavbě byla zhotovena svépomocí a samozřejmě jako i ostatní práce v nejvyšší kvalitě. Členové občanského sdružení podílející se na zabezpečení této již tradiční akce mohli poprvé využít tohoto zázemí, kdy bez stavění stanů a jejich následného sušení a balení byl prodej občerstvení realizován pod přístřešky technické budovy. Kolik času a problémů se muselo každoročně řešit jen s tak zdánlivě jednoduchou věcí jako je bezpečný rozvod elektrické energie a osvětlení všech pracovišť. To vše a spousta jiných časově náročných věcí nyní odpadá. Stejně tak následné balení a úklid sedaček, stolů a dalšího nezbytného zařízení pro takovéto akce je daleko méně pracný a hlavně, je to kam schovat. Takže lze konstatovat, že stavba splňuje vše, co jsme od tohoto projektu očekávali.

Po úplném dokončení všech detailů interiéru jsme požádali stavební úřad o „kolaudaci“ a dne 14.11.2017 tato nezbytná tečka za každou stavbou úspěšně proběhla.

 

Výbor Občanského sdružení Klokočov tímto děkuje všem členům a příznivcům, kteří se jakoukoliv formou a jakýmkoliv počtem odpracovaných hodin přičinili o úspěšné dokončení této, pro nás velké stavby. Zvláštní dík patří manželkám stavebníků, které tolerovaly jejich častou nepřítomnost u domácího krbu. Velice děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli toto dílo realizovat a zvláště městu Příbor, který se na výstavbě podílel grantem ve výši 80 000kč. V průběhu výstavby se Občanskému sdružení Klokočov podařilo získat finanční podporu – grant z Nadačního Fondu Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society ve výši 60 000kč, což významně usnadnilo financování stavby a následně činnost našeho sdružení. Ještě jednou všem děkujeme.

Výbor Občanského sdružení Klokočov touto cestou přeje všem svým členům, ale i ostatním občanům Příbora pěkné prožití Vánoc, do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pohody a těší se na setkání na akcích O. S. Klokočov.

Fotografie z průběhu stavby naleznete ve Fotoalbu